Objectius de Desenvolupament Sostenible

El Nostre Compromís

A Royal Hotels som amfitrions dels nostres clients, busquem superar les seves expectatives, comprometent-nos amb el nostre entorn i apostant per les noves tecnologies. Som conscients de la nostra responsabilitat amb el futur i per això la nostra visió és créixer de manera gradual i sostenible, estudiant nous models de negoci i diversificant ubicacions sempre premium.
Tenim un ferm compromís amb la Protecció del Medi Ambient que recollim en els compromisos següents:

- Complir amb cadascun dels requisits legals i qualsevol altre requisit en matèria de protecció ambiental que ens apliqui.
- Analitzar els nostres impactes ambientals per establir plans d'acció que ens permetin reduir i minimitzar els nostres impactes mediambientals a totes les nostres activitats.
- Establir mesures per a la prevenció i el control de la contaminació.
- Establir objectius mediambientals que ens aportin una millora contínua del nostre exercici ambiental.
- Actuar de manera ètica i sostenible amb el medi ambient i enfocar els nostres esforços en la preservació del medi ambient.

Per aconseguir complir aquests compromisos és necessària la implicació de totes i cadascuna de les persones que formen Royal Hoteles, des del nostre personal a proveïdors i hostes. Per això conscienciem i sensibilitzem en la importància del respecte i protecció del medi ambient i fomentem la participació de tots ells en suggeriments per millorar el nostre comportament mediambiental.

Gràcies a la implantació del nostre sistema de gestió ambiental, ISO 14001:2015, realitzem auditories de seguiment que ens permeten establir plans d'acció i objectius concrets de millora contínua del nostre sistema ambiental.